Informacje

Celem konferencji jest popularyzowanie znaków PJM z zakresu języka polskiego, historii Polski, a także WOS wśród użytkowników języka migowego. Chcemy stworzyć bazę znaków, dzięki którym na lekcjach nie będzie trzeba stosować znaków zaczynających się od pierwszej litery nazwiska czy imienia. Będzie to dla nas duże ułatwienie, ponieważ trudno jest za każdym razem gdy chcemy powtórzyć to samo nazwisko używać alfabetu palcowego. W związku z tym proponujemy rozpowszechnienie znanych nam już znaków oraz zainicjowanie nowych przydomków, co przyczyni się do rozwoju języka migowego. Samorząd Uczniowski OSWG nie ma na celu unifikowania znaków. Celem Samorządu jest zdobycie wiedzy od innych użytkowników konferencji, przedstawienie referatów naszych prelegentów oraz utrwalenie znaków w postaci krótkich filmów. Na konferencji nie będziemy rozpatrywać wyższości PJM nad SJM czy też odwrotnie. Skupimy się na pięciu przedmiotach: j. polskim, historii, WOS, WOK i rewalidacji.

 

Konferencja  "Znaki  własne  i  przydomki  migowe  z  zakresu  języka  polskiego, historii i WOS" jest pierwszą tego typu konferencją zorganizowaną przez młodzież OSWG.  

 

Odbiorcy:  Uczniowie,  studenci,  nauczyciele  języka  polskiego,  historii,  WOS, WOK  i rewalidacji oraz wychowawcy internatu, rodzice, wszyscy inni zainteresowani językiem migowym.

  

Dostępność: Konferencja  dostępna  zarówno  dla  słyszących - tłumacz  PJM/PL,  jak  i  dla  g/Głuchych - tłumacz PL/PJM. Wykłady prowadzone zarówno przez osoby głuche jak i słyszące.

 

Co po konferencji??

Po  konferencji  planujemy  przekazać  uczestnikom   konferencji  a  także  ośrodkom i  szkołom,  które  zajmują  się  kształceniem  dzieci i młodzieży nie(do)słyszącej płytę z ustalonymi podczas konferencji znakami. Umożliwi to stosowanie podczas lekcji przydomków i znaków własnych oraz powiększy grono osób je znających. Planujemy także, w miarę możliwości, rozpowszechnić znaki innymi kanałami multimedialnymi, aby każdy miał do tych informacji dostęp.